INTÄKTSKÄLLA

Gör telefoni till en intäktskälla inte en kostnad

1. Grundfrågor för verksamheten

– Hur lång tid innan en kund får svar?

– Hur många missade samtal har er orderavdelning?

– Vad är ett missat ordersamtal värt?

– Hur många samtal ringer säljarna ut?

2. Analysera statistiken = fakta på bordet

3. Anpassa verksamheten och skapa värde

Kundexempel

Veterinärkliniken identifierade via statistiken att de besvarade 75% av akutsamtalen mellan 07-09 på morgonen. Varje besök är värt ca 3000 kr, så de gick miste om 8.000 kr per dag.
Genom att organisera om sin bemanning och inkludera fler användare i svarsgruppen höjde de tillgängligheten till 95%.