Funktioner

VoiceGo har en bredd av användbara funktioner för dagens och kommande behov

Svarsgrupper

Fördela samtal på interna avdelningar.

Svarsgrupperna i VoiceGo kan spela upp plats i kön och skicka samtalen till längst lediga medaretare.

Hänvisning

Ni styr er hänvisning från mobilen, bordstelefonen och från webgränssittet.

Er hänvisningsstatus syns också för era kollegor internt så alla kan se er tillgänglighet.

Statistik

Med statistiken kan ni följa upp utgående och inkommande samtal.

Ni får t.ex. svar på frågan ”hur många samtal tappar vi”. Varje missat samtal är en potentiell intäkt!

Och mycket mer
  • Talsvar
  • Telefonkonferens
  • Call-back
  • Ärendekö
  • Inspelning
  • Videosamtal
  • Extern Svarsservice
  • Outlook koppling (365 & Exchange)

PC/Mac gränssnittet WebGo ingår alltid och Softphone (telefon i datorn) finns som tillval

Fungerar för PC & Mac – Du behöver ingen lokal klient utan loggar in i VoiceGo direkt i webbläsaren

Enkel hantering av dina samtal – Se vem som ringt, svara på gruppsamtal, vidarekoppla samtal…listan är lång, inbyggd Softphone som tillval

Kontaktbok & chat – tillgång till gemensam telefonbok med chat inom företaget

Mobilanknytning med mobilapp som stödjer Android & iPhone

Talad hänvsining – användarna kan ställa sin tillgänglighet i appen. “Jag är på möte åter…“

Koppla samtal – med enkelt klick kopplar ni samtal till kollegor

Grupphantering – ni kan logga in & ur grupper samt se vilka kollegor som är inloggade

Nummerpresentation – välj vad du vill visa utåt, direkt- eller växelnummer. Vid inkommande samtal visas även vilken grupp samtalet gått till