Användarprofiler

Med några enkla val är ni igång med er VoiceGo lösning

Användarprofiler

GoFast
Fastnummer
WebGo (PC/Mac gränssnitt)
Röstbrevlåda m. e-postnotifiering
Talad hänvisning (Status)
Mobilapp
Fast/Dect telefon
Softphone tillval
GoMobil
Fastnummer
WebGo (PC/Mac gränssnitt)
Röstbrevlåda m. e-postnotifiering
Talad hänvisning (Status)
Mobilapp
Fast/Dect telefon
Softphone
GoKombo
Passar alla
Fastnummer
WebGo (PC/Mac gränssnitt)
Röstbrevlåda m. e-postnotifiering
Talad hänvisning (Status)
Mobilapp
Fast/Dect telefon
Softphone tillval

Växelfunktioner

Svarsgrupp

Talsvar

Portal

Ärendekö

Konferens

Statistik